česky  english

Audit

Zpráva auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti OK Mont - STM, spol. s.r.o. k 31.3.2013 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící k 31.3.2013 v souladu s českými účetními předpisy.

V Brně dne 10.10.2013

Ing. Libor Cabicar
Auditor, oprávnění č. 1277

 

A&CE Audit, s.r.o.

Ptašínského 4, 602 00 Brno
Auditorské oprávnění KA ČR č.007
Ing. Leoš Kozohorský, jednatel společnosti

Originální dokument