česky  english

Certifikáty

Naše společnost úspěšně završila dne 15.3. 2005 proces implementace integrovaného manažerského systému dle ISO 9001 :2001 a dle ISO 14.001:1996 a prošla certifikací. 

Dále také získala „Velký průkaz způsobilosti pro montáže ocelových konstrukcí“ podle 
ČSN 73 2601 –Z2, čl.203 

International Organization fo Standartization

Velký průkaz způsobilosti

Příloha k certifikátu systému jakosti

Certifikát EMS

Certifikát systému jakosti